Generelt

Kjøp av kurs gjennom psykologikurs.no er regulert av salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer via internett. Forbrukerkjøp via internett reguleres gjennom avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, som gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene kan leses i sin helhet på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen innebærer ingen begrensninger i lovbestemte rettigheter, men er en redegjørelse for partenes viktigste rettigheter og plikter i forbindelse med handelen.

Avtalen

Avtalen utgjøres av de beskrevne salgsbetingelser, opplysninger som framkommer i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell konflikt mellom opplysningene, vil særavtaler mellom partene ha forrang, såfremt avtalen ikke strider mot ufravikelig innhold i lov.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere – se www.lovdata.no.

Avtalen er personlig og kan ikke overdras til annen bruker. Evt mislighold av påloggingsinformasjon vil anmeldes.

Betaling

Kurs må forhåndsbetales. Vi aksepter Visa, MasterCard og Amex gjennom vår betalingløsning som er Stripe. Du vil like etter gjennomført betaling og påmelding, motta en faktura. Våre fakturaer er utstedt i henhold til formkravene til salgsbilag som igjen følger Bokføringsforskriften. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Det påløper ingen ekstra kostnader ved bruk av betalingskort.

Angrefrist

Psykologspesialist Trine Elverum har laget disse kursene, og drifter psykologikurs.no. Det er viktig for meg at du er 100% fornøyd. Derfor tilbys du 4 ukers angrerett på kjøpet. 28 dager teller fra dagen kjøpet gjennomførest. Ved benyttelse av angrefristen, vil pengene returneres innen 10 arbeidsdager fra datoen angrerettskjemaet er mottatt på admin@psykologikurs.no. Du finner angrerettskjemaet her. Tilbakeføring av kursavgift skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Adgang til kurset blokkeres fra samme dag som angrerettskjemaet mottas.

Opphavsrett

Opphavsrett til alt innhold tilhører Psykologspesialist Trine Elverum, og alle rettigheter er beskyttet i av åndsverkloven. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre til eget formål det materiale som finnes i nettkursene og ellers på psykologikurs.no.
Betingelser for bruk av nettkurset:

Du får personlig, og ubegrenset tilgang til kurset du kjøper. Alt kursmateriell er beskyttet av opphavsrett og kun for personlig bruk. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder, eller til kommersiell bruk, er ikke tillat og evt overtredelser vil bli anmeldt.

Kurskjøper vil ved evt misbruk utestenges fra kjøpte kurs med umiddelbar virkning.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er psykologspesialist Trine Elverum. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre dersom det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Du aksepterer at du ved å oppgi din epostadresse ved kurspåmelding, også får tilsendt informasjon og tilbud fra psykologikurs.no og Psykologspesialist Trine Elverum. Trine Elverum garanterer at epostadressen din aldri vil misbrukes, eller deles med andre. Du kan når som helst melde deg av epostlisten ved å benytte avmeldingslenke i mottatt meldinger.
Tekniske feil = force majeur

Elektroniske kurs som ligger til salgs på psykologikurs.no er allerede produsert, og vil følgelig ikke avlyses. Dersom det skulle oppstå tekniske utfordringer som påvirker elektroniske løsninger, vil kurstilgang kunne forhindres/utsettes inntil feilen er utbedret. Psykologspesialist Trine Elverum er ikke økonomisk ansvarlig for evt uleiligheter kjøper måtte komme i som følge av teknisk svikt.

Kontaktdetaljer

Psykologspesialist Trine Elverum er ansvarlig for kurs og hjemmesider, og kan kontaktes på:

E-post: trine.elverum@trineelverum.no
Adresse: Psykologspesialist Trine Elverum, Halfdan Wilhelmsens Allé 22, 3116 Tønsberg

Avtalen er regulert av og skal tolkes i samsvar med gjeldende norsk lovgivning.

Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.